Norske sjokoladeprodusenter

Sjokolade produksjon har det vert i Norge i mange år, det er i dag fire store aktører igjen på markedet. Det har vert mange små bedrifter opp igjennom årene, mange av disse har blitt kjøpt opp eller fusjonert med de store fabrikkene. Men fortsatt finner man små lokale produsenter rundt omkring i landet som har sine egne merker som de klarer å overleve på. Det som vel kan sies om Norsk sjokolade er at den er kjempegod.

Norske sjokoladeprodusenter
Norske sjokoladeprodusenter

Brynhilds og Hval

Brynhilds og Hval er en av de fire store produsentene vi har, dette er et ganske nytt firma som ble etablert i 1996 i Sandefjord. De hadde en bra start på fabrikken, allerede etter bare ett års drift hadde de doblet omsetningen og den økte videre året etter. De trengte snart større lokaler og flyttet til nytt bygg som var omtrent tre ganger større enn det de hadde. Omsetningen økte stadig og produksjons utstyret bel stadig fornyet for og holde tritt med etterspørselen, da firmaet Candyking kom inn på det Norske markedet sto de for omtrent 50 % av Hval sin omsetning. Candyking var et firma som drev med godterier i løs vekt, man skulle velge selv type godteri blanding som man ville ha i godte posen. De gjør det fortsatt veldig bra og har gode resultater hvert år.

Carl Kraffts Chocoladefabrik

Dansken Carl Krafft etablerte firmaet i Oslo så tidlig som i 1837, det var såper, parfyme, essenser og likører han begynte med. Sjokolade kom likevel ganske raskt i produksjon og han åpnet den første ordentlige Norske sjokoladefabrikken 15 år senere. Her var det damp drevene maskiner som sto for produksjonen og han reklamerte med dampsjokolade lagd av de beste Franske maskiner. Han var en av de største sjokolade produsentene på den tiden og hadde en god omsetning, dette gjorde at han bygde en ny fabrikk som sto ferdig i 1867. Da han gikk bort ni år senere tok broren Wilhelm over fabrikken mens Carls sønn arvet formuen. De de andre store aktørene innen Norsk sjokolade som Freia, Bergene og Asola kom i begynnelsen av 1900 tallet gikk det dårlig for Kraftt sin fabrikk. Konkurransen ble for hard og de la ned i 1914.

Kiellands Fabrikker

Erling Kielland startet firmaet tidlig på 1890 tallet Tøyengata i Oslo. Han startet opp med å produsere drops, pastiller, lakris, tyggegummi og mineralvann. Det mest kjente produkter som han sto for er nok konfekten Kongen av Danmark og seigmannen Laban. Dette var en av de lokale bedriftene som ble kjøpt opp av Nidar og all produksjon er nå flyttet til Trondheim.

Minde Sjokoladefabrikk

Minde ble etablert i Bergen av brødrene Hjalmar og Anton Minde i slutten av 1890 tallet. De skulle forsøke å konkurrere med Freia og Nidar sine produkter. De klarte seg lenge bra med sin satsing, det var hovedsakelig i Bergen og omheng de hadde sin beste omsetning, det var ikke mange utenfor området som hadde hørt om Minde. Da det kom nye eiere inn i bildet lanserte de en lands omfattende kampanje som skulle få Minde kjent over hele landet, det klarte de bra og ble da markeds ledende på småsjokolader. Minde ble så kjøpt opp av Brynhild gruppen som etter en tid la ned fabrikken i Bergen.