Norsk sjokolade 2

De fleste mennesker i verden elsker sjokolade, ikke så rart egentlig for det er jo virkelig godt.Sjokolade produksjon har vi hatt i mange år her i landet og har fått til virkelig gode varianter med god kvalitet. Utvalget har naturlig nok endret seg en god del med årene, men det er fortsatt en del gamle klassiske varianter som fortsatt lages den dag i dag. Det prøves stadig med nye typer og varianter, noen slår an mens andre igjen blir fort fjernet i fra markedet da det viser seg og ikke folk liker dem.

Norsk sjokolade 2
Norsk sjokolade 2

Nidar

Det var i Trondheim at Nidar ble etablert i 1912 av Hans Bell og Emil Nilssen. De startet helt fra bunnen av og bygget en helt ny fabrikk med datidens mest moderne maskiner som de kjøpte inn i fra Tyskland. Rundt tre år etter etableringen var fabrikken klar og de første produktene ble til, en av dem var Gullbrød en av merkene som fortsatt eksisterer i dag. Da den første verdenskrigen kom ble det problemer med råvarer men de klarte seg ganske godt igjennom denne tiden, det hjalp nok på en del at importen var kraftig redusert og Norske varer solgte bra. Da krigen var over tok salget seg ytterligere opp og Nidar omtrent firedoblet på kort tid. Den nye sjokoladen de lanserte i midten av 30 tallet var Stratos, det ble en enorm suksess og er nok den sjokoladen som har solgt mest av Nidar sine produkter. Det ble brått slutt på produksjonen da den andre verdenskrigen kom, det ble stor mangel på råvarer og sjokolade ble også et rasjonaliserings produkt. Etter noe over to år etter at de Tyske styrkene inntok landet stoppet produksjonen helt opp. Da krigen var over var det å starte opp igjen, men ikke helt uten noen problemer. Råvarer var fortsatt vanskelig og få tak i flere år fremover og med stadig økning av sjokolade avgift gikk salget tregt. I den nyere tid har de slått seg sammen med Bergene som holdt til i Oslo og navnet ble da Nidar Bergene A/S. Det ble igjen overtatt av Nora Industrier og i dag er det ett datterselskap av Orkla ASA.

Bergene

A Bergene Chokolade fabrikk ble etablert i Oslo i 1906 av Anders Bergene. Han hadde overtatt fabrikk lokalene etter Olaf Larsens Sjokoladefabrikk. Det ble produsert sjokolade og drops i den første tiden, men de utvidet med flere produkter hele tiden. Dette gjorde at de snart var blant de største sjokolade produsentene i Norge. De startet også å produsere suppe poser, gelepulver og diverse andre husholdnings produkter. Anders lot sønnen Alf overta fabrikken etter 13 års drift og han fortsatte i samme stil som sin far. Det gikk ganske grei for Bergene i årene krigen varte, de overlevde og produksjonen og utvalget økte jevnt i tiden etter krigen. De etablerte seg også i en periode i Sverige og gjorde det ganske godt der også. Da de slo seg sammen med Nidar i 1980 ble all produksjon flyttet til Trondheim og Nidars fabrikk i Oslo ble da nedlagt for godt.